onsdag 22 oktober 2014

Utbytesstudier under läkarprogrammet


Studier på KI innebär inte nödvändigtvis är man är på KI hela tiden. Förutom att vi under de kliniska terminerna (T5-11) kommer att vara mycket mer ute på klinik, på Karolinska Sjukhuset i Solna/Huddinge, Danderyd eller Södersjukhuset, beroende på önskan och tilldelning, så kan man även lägga studier på andra ställen. Utbytesstudier söker man via skolan och de förläggs på andra universitetssjukhus i Sverige, Norden, Europa eller någon utav de andra värdsdelarna. Beroende på när man söker utbytet och vilken kurs som planerar att läsas så kan olika skolor sökas, t.ex. under T10 finns kliniska kurser inom reproduktion och utveckling i allt ifrån Grekland till Chile och Norge medan man under T6 inom klinisk medicin kan söka sig till Tjeckien, Schweiz eller Danmark för att nämna några ställen. På vissa orter sköts undervisningen på engelska, annars är t.ex. franska, tyska, spanska och nordiska språk vanligt förekommande. Beroende på vilket program man söker så varar utbytet olika lång tid, 8 eller 12 veckor respektive 90 dagar för erasmusprogram. Man kan också under T11, alltså sista terminen, söka så kallade studentvalda kurser på KIs parteruniversitet till Oman, Nya Zeeland, USA eller varför inte Ryssland..! Även här finns många europeiska och nordiska länder att välja emellan. 

Förutom att förlägga en del av utbildningen utomlands så kan man även utöver att söka som ovan nämnt söka till IFMSAInternational Federation of Medical StudentsAssociations:
IFMSA-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. Vi arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa, primärvård samt reproduktiv hälsa utifrån sju universitetsstäder i Sverige.
- IFMSA-Sweden
Till skillnad från ovan kan detta förläggas på sommarlovet och är ingenting som egentligen är bundet till det du läser i skolan, man ska mer se detta som en merit (du kan alltså inte tillgodoräkna dig någonting om jag förstått allting rätt). Det finns kliniska utbyten och forskningsutbyten. De förstnämnda kan främst sökas av de på kliniska terminer med vissa undantagsfall, och de sistnämnda kan sökas av alla så vitt jag förstår. Det finns massa olika länder att åka till och dessa finns bl.a. för tillfället listade här. Väljer man ett kliniskt utbyte så går man med en läkare ute på klinik, väljer man forskning kommer man att vara på ett labb. Gemensamt för utbyte är dock att det ingår ett socialt program där faddrar kommer att visa dig runt i stan! Hur får man då åka på detta? För att få chans att åka till de mest populära länderna så rangordnas man efter hur mycket man har arbetat i IFMSA, och som ovan så kan man göra det på en mängd olika sätt. Exempelvis kan man ta hand om utländska utbytesstudenter (som då har valt Sverige) och visa dom runt i Stockholm!

Ytterligare ett sätt som också är inom IFMSA är att åka till Indien och arbeta på ett sjukhus där, detta är alltså utöver det som står ovan.

Sista sättet för utbyte som jag kan komma på är om man läser den studentvalda kursen Global Hälsa vilket man kan välja under termin 5, 10 eller 11.

Det finns alltså ganska många olika sätt att gå till väga om man vill åka utomlands under den långa studietiden, någonting som jag absolut funderar på att göra under den kliniska delen! Efter utbildningen finns möjlighet att arbeta utomlands på heltid eller deltid, t.ex. via Läkare utan gränser eller varför inte på sjukhusfartyget Mercy?  Nu ska jag plugga lite vätskebalans och njurar innan läggdags!

Hälsningar,
Josefine

Bildkälla: Pinterest


torsdag 16 oktober 2014

Syrabas på IVA


Denna veckan har vi haft fullt upp med pH. pH pH pH. Syra bas. Balans. Acidos. Alkalos. Respiratorisk eller metabol? BE? Har du kollat pCO2? 3000 m.ö.h. vad gör det med syresättningen? Man har märkt av att många, inklusive mig själv, har tyckt att just syrabas är ett svårt moment med alla kompensatoriska mekanismer och buffertsystem som pH i kroppen innefattar, men nu när man är lite insatt - gud va roligt det är! Anestesi kanske? Det är ju egentligen en perfekt ST i mina ögon. Man får vara med på olika operationer, arbeta på IVA (intensivvårdsavdelning) eller på akuten! OCH möjligheten att få arbeta på läkarbemannad ambulans och ambulanshelikopter. Hur bra är inte det? Plus lite kemi och matte vilket jag bara tycker är roligt. Nu har vi även börjat komma så långt med cirkulation, respiration och syrabas så att man kan börja se samband mellan olika sjukdomsförlopp och se hur händelseförloppet blir i kroppen som ett slutet system om man ruckar på någon balans, hyperventilerar eller får en hjärtinfarkt. Detta visste man ju självfallet innan, kroppen är ju en enhet, men när man börjar lära sig vad det är för mekanismer som klaffar eller inte klaffar som gör att vi blir sjuka på ett eller annat sätt, det är då det börjar bli så himla intressant! Väldigt mycket 'sjuka människan' i kursen Den Friska Människan 2 (tackar och bockar för det!).

Jag såg förresten att det är dags för levnadsbeskrivning och begåvningstest nu på lördag, stort lycka till till alla er som skriver det! Om ni vill läsa lite information om just del ett av PIL finns det här. Jag tyckte (som göteborgare) att det var svårt att hitta till salarna... Kanske inte största problemet att avklara för dagen D men ju fler småproblem man kan skippa desto bättre är det! Så här är en karta som förutsätter att adressen ni fått är typ Berzelius väg 3 :)


Så lycka till och hoppas att det leder till att ni kommer in på en otroligt rolig och motiverande utbildning, och går det inte denna gång är det bara att försöka igen!

Hälsningar,
Josefine

Bildkälla: Instagram @Medikusstudenten, Google Maps

lördag 4 oktober 2014

Kanelbullens dag och professionell utveckling


Ytterligare en vecka har nått sitt slut och vi har snabbt bockat av hjärta, blod, immunologi och respiration. Nästa vecka kommer vi ha PU och PV, professionell utveckling och primärvård. Jag är på samma vårdcentral som förra terminen, en ganska stillsam i Bromma med mycket återkommande patienter jämfört med inne i stan där det verkar vara fler akuttider.

Den här terminen har vi temat människan i rörelse, och patienterna vi 'egentligen' ska fokusera på mest den här terminen är de som har något problem i rörelseapparaten, jämfört med föregående termin då vi hade metabola sjukdomar som diabetes exempelvis. Vi ska också under terminen kunna utföra en basal undersökning av hjärta, pulspalpation, blodtryck, lungor, thyroidea (sköldkörteln) samt lyfmkörtlar. Vi ska lära oss använda FYSS, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och och sjukdomsbehandling. Sist men inte minst ska vi också kunna klargöra patientens sökorsak, från symtom och problem till tankar, oro och önskan. Förra terminen pratade vi om patientcentrerad konsultation och de tre F:en: föreställningar, förväntningar och farhågor. Jag tycker det är jättebra att vi får med oss detta redan från början, det gör att det blir en naturlig del av vår professionella utveckling som blivande läkare. Det finns förresten en bok som ska vara jättebra för detta, vet inte om jag länkat den innan, har inte läst den ännu själv, det står på att göra listan som så mycket annat men här är den i alla fall. Nästa på att göra listan: Ta helg (och en kanelbulle till eftersom det är Fru Kanelbulles dag)!

Hälsningar,
Josefine 

onsdag 1 oktober 2014

Min väg till PIL: Intervjudelen

Jag har fått frågor från olika håll om jag inte kan skriva mer om del två av PIL, nämligen intervjuerna, del ett hittar ni här. När jag fick reda på att jag kom vidare blev jag helt ställd - och överlycklig. Sen lite skraj, hur skulle jag landa det här? Begåvningstestet är kanske ingenting man kan förbereda sig inför speciellt mycket kortsiktigt sätt, logiskt tänkande är väl någonting man har eller inte har men kan öva upp genom att på något sätt vänja sig vid tankesättet. Intervjuer däremot: Förberedelser. Om du sitter och ska intervjuas inför ditt drömjobb, självfallet förbereder du dig. Samma sak här.

Det första jag gjorde var att ta reda på information och först läste jag igenom det jag kunde hitta på KIs hemsida. Jag förstod att intervjuerna skulle vara ganska djupgående och att de skulle ha en hel drös infallsvinklar vilka jag nu ska försöka att bena ut här nedan.

  • Intresse, motivation och realism för att genomgå utbildningen
Kort sagt ska jag få fram att jag verkligen vill gå läkarprogrammet. Att säga att jag alltid drömt om att bli läkare antog jag att en hel drös mer skulle kläcka ur sig, men hur kunde jag få fram till intervjuaren att det var det här jag verkligen ville? Jag använde mig här av att beskriva att detta inte var något beslut jag fattade förra söndagen, utan att jag faktiskt har velat detta sen jag kunde tänka lite mer på framtiden och vad jag ville med mitt liv (11 år) och att alla akademiska val jag gjort i livet har varit för att sträva mot att antagningen skulle kunna gå i lås (folkhögskola, naturvetenskapliga gymnasieprogrammet, arbete inom vården, högskoleprovsstudier m.m.). Jag var också här ärlig och realistisk och sa att jag vet att det kommer att förväntas mer än någonsin av mig för att klara av detta, det är en svår utbildning jag vill börja på men att det samtidigt är de riktiga utmaningarna i livet som gör det värt att leva.

  • Informations- och kunskapshantering samt vetenskapligt intresse
Kort och gott forskningsintresse. Som jag inte saknar, men inte har erfarenhet av. Jag har inget bevis på att jag faktiskt kan tänka mig att forska. Nada nicht: obefintlig erfarenhet. Jaha? Men jag har ju arbetat med utvecklingsarbete! Både i min nuvarande tjänst och tidigare arbete har jag arbetat med effektivisering och utveckling, skrivit handlingsplaner m.m. Detta tillsammans med att vara up to date med lite av den senaste forskningen, t.ex. läsa lite i Läkartidningen m.m. hjälper bra på denna punkt om man inte tidigare har arbetat med forskningsprojekt (administrativt eller på forskningsfronten, t.ex. Unga Forskare eller tidigare arbete och utbildning). 

Försök att lyfta fram varför du kan tänka dig att forska. Vad innebär klinisk forskning t.ex.?  Jag kan erkänna att just forskningsintresse var min helt klart sämst punkt hos den ena intervjuaren. Jag verkar inte fått fram budskapet där riktigt. Man ska vara högst medveten om att KI står i bräschen för forskning och att de också gärna vill att deras läkarstudenter ska arbeta med forskning, jag har hört att de gärna ser att upp till 80% ska gå denna väg efter utbildningen (har ingen källa på detta tyvärr). Läkarstudenter väljer också att under läkarprogrammets gång ta uppehåll och doktorera. Man kan egentligen arbeta med forskning så fort man börjar på programmet, vissa forskarlag älskar personer som kan "think outside the box" för att de inte är begränsade av att det där enzymet som finns precis där minsann gör det helt omöjligt för bla bla... Ni fattar. Eftersom KI också älskar forskning (ja älskar vågar jag skriva) så kommer man också att successivt introduceras för detta på utbildningen, det är någonting man "lär sig" under tidens gång här.

Ytterligare en sak som är bra här är om du vet vilket ämne du är intresserad av och varför. Är det kirurgi du lutar åt eller kanske psykiatri? Varför? Vad tror du att du kan tillföra till dessa specialiteter och varför har du fastnat för just dom/den här? Vad ser du dig själv göra 10 år efter läkarprogrammet? Visa intervjuaren att du ser en potential i dig själv, varför ska intervjuaren annars slussa vidare dig?

  • Stresstolerans
Klarar du av pressen att intervjuas? Dränks du i din pulsvåg som sköljer över dig? Gör inte det. Du ska berätta om dig själv, och vem kan det bättre än du? Det du ska intervjuas för nu finns det ingen på planeten som kan utföra bättre än du, för du känner dig själv bäst. Ett exempel på detta var att min ena intervjuare var otroligt eftertänksam (kan vi kalla det) med att ställa frågor, jag har en ganska hög stresströskel och kan hålla huvudet kallt under lång tid. Var sak har sin tid. Det var också detta som jag fick full pott på, troligtvis tack vare det. Ska du prata på när det blir tyst eller ska du vänta på en ny fråga? Babbla inte bara för att fylla upp ett tomrum. Min andra intervjuare var precis tvärt om, där spottades fråga efter fråga ut likt en tennisbollkanon. Lätt att dras med i stress och snacka som man gör med tjej- eller killkompisar. Do not do that. Påminn dig själv om att du är där för att leverera en sjukt bra produkt för investering: dig själv. Ta det lugnt.

  • Personliga mognad i relation till ålder
Hur svarar du på frågor? Har du arbetat självständigt eller tagit ansvar innan i chefsroller, föräldraroll eller liknande, lyft fram detta.

  • Sociala och kommunikativa färdigheter
Hur är din "kontaktförmåga"? Svara på frågorna som ges. Ärligt men välformulerat. Hur funkar du socialt sätt? Är du utåtriktad? Lyft fram det! Har du arbetat i grupp mycket, kanske är ditt arbetslag nu väldigt sammansvetsat? Du kanske är van vid att integrera folk i nya sammanhang m.m.? Just den här punkten är svår att förbereda sig för, det handlar mer om hur du är och hur du funkar socialt. Tänk också på att lyfta fram och sälja in dig själv - men undvik att göra det på bekostnaden av andra.

Slutligen kommer alltihopa poängsättas från 1 till 5 samt en mer generell sammanfattningsskala 1-7 för hela intervjun. det är denna slutpoängen som avgör om du kommer att bli antagen eller inte med ett spann på 15-70p. Antagningsgränsen brukar ligga på ca 50p.


Förberedelser
När jag hade fått lite mer kött på benen började jag intressera mig för ungefär vilka frågor som skulle kunna komma att ställas och gick igenom de frågor som Nils radat upp på läkarstudent.se. Jag rannsakade mig själv - exakt varför vill jag bli läkare? Varför vill jag inte bli jurist och söka mig till administrativa poster i vården? Varför vill jag inte bli sjuksköterska, jag gillar ju omvådnadsbiten likväl som den medicinska? Jag funderade över fler frågor - hur ser jag på etik och empati? Hur väger man en professionell empati som gör en effektiv i vården, men begränsar en alltför utsvävande empati som begränsar en?

Med Nils frågor som grund valde jag ut ett flertal som jag tyckte krävde extra tankekraft för att ge ett så välformulerat svar som möjligt, utan att för den delen modifiera sanningen. Jag ville att personen som skulle komma att intervjua mig verkligen skulle kunna förstå mig och min situation, vad och var jag kom ifrån, vad jag fått med mig under tiden och vad jag vill med läkarprogrammet och därefter  under mitt kommande yrkesverksamma liv.

Det fanns vissa frågor däremot, t.ex. Vad är dina starka sidor? som krävde lite mer än bara ett rent svar: Vad, exempel och hantering benade jag ut det till. Här skrev jag upp vad mina starka sidor var. Exempel som styrkte mina starka sidor och hantering i hur jag handskades med situationen i exemplet. Rada upp tre positiva och negativa egenskaper.

Slutligen var detta mitt sätt att förbereda mig inför PIL. Det kanske inte passar alla men kan ge vägledning för andra. Jag har underlåtit att ge exakta svar på frågorna eftersom de är högst personliga, det är dig du ska beskriva inte någon annan. Är det dock någonting som du undrar över, skicka in ett mail eller kommentar så ska jag försöka att besvara det så bra som möjligt. Stort lycka till!

Hälsningar,
Josefine